Dit allemaal zal in uitvoerig overleg zijn met de betrokken partijen. De definitieve oplevering van het project gebeurt aan de hand van een opleveringsrapport. Samen met u lopen we het gehele project langs en nemen we in dit opleveringsrapport  de eventuele restpunten die nog uitgevoerd dienen te worden op.

Tevens krijgt u uitleg over het gebruik van de apparatuur voor zover dit nog niet gebeurd is. Op ieder project wordt er vanaf het moment van oplevering een garantie gegeven  van 12 maanden. Kosten als arbeidsloon, voorrijkosten en het vervangen van  onderdelen worden dan niet in rekening gebracht.  

 

Om te beginnen creëren we samen met u de basis van het ontwerp van uw persoonlijke ideale keuken, waarbij we uw wens vertalen in concrete vormen, rekeninghoudend met routing, ARBO, HACCP  en bouwkundige aspecten.

Na ontvangst van de schriftelijke opdracht  draagt de adviseur het project over aan het projectbureau. De projectleider zal gedurende het gehele traject van opdracht tot  en met de eindoplevering het project begeleiden. Het tijdig leveren van aansluittekeningen, bijwonen van bouwvergaderingen en bestellen van apparatuur valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de projectleider.